top of page
תמא 38 - תמונה.png

קידום ותמיכה בפרויקטים בתחומים:

- התחדשות עירונית

- תמ"א 38

- מעונות לצעירים

- מלונאות

שמשון-Cחיפה.jpg

סיוע בקבלת מימון חוץ בנקאי לפרויקט נדל"ן

למעוניינם יש להגיש:

- דוח "0" תקן 19

-- מסמכי תאגיד

- צילום תעודות זהות לבעלי החברה

- מאזנים לשנתיים

דיור מוגן.jpg

סיוע בקבלת מימון לשירותי דיור מוגן

למעוניינם יש להגיש:

- דוח רפואי

- צילום תעודת זהות

- נסח טאבו לנכס בבעלות המבקש

bottom of page